Do życia prowadzi Cię energia profesjonalnie doprowadzimy ją do Ciebie ...

WAŻNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 


Drogi Użytkowniku

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub RODO, ORODO, czy GDPR) - Dz. Urz. UE L 119, s. 1 (dalej RODO). W związku
z powyższym informujemy o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa.

Administratorem Twoich danych osobowych jest mgr inż. Rafał Drygalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Inwestycje Budowlane Elclim, adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 879 178 08 88, Regon 380214181 z siedzibą w Toruniu przy ul. Sieradzkiej 29.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy

 


Dane osobowe to każda informacja dotycząca osoby fizycznej pozwalająca na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w likach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak: dane teleadresowe oraz preferencje.

 


Cele i podstawy przetwarzania danych

 


Państwa dane osobowe pozyskiwane, w związku z zawarciem umowy lub w celu podjęcia niezbędnych działań poprzedzających zawarcie umowy będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust 1lit. b RODO:

- przygotowanie kalkulacji oferty,

- przygotowanie umów dotyczących współpracy,

- opracowanie i realizacja projektów budowlano-wykonawczych,

- robót budowlanych,

- prowadzenia działań marketingowych,

Przetwarzanie Państwa dany osobowych jest uzależnione od wyznaczonego celu w jakim dane są przetwarzane.

Odbiorcy danych i ich przekazywanie

 


Dane państwa mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane, w związku ze zleconymi przez nas usługami. Będą to wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego zostanie państwu przekazana odrębna informacja.

 


Prawa w stosunku do swoich danych oraz prawo sprzeciwu

 


Mają państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu
w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Administrator przestaje przetwarzać państwa dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do państwa danych istnieją dla mnie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec twoich interesów, praw i wolności lub twoje dane będą mi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 


Okres przechowywania danych

 

Twoje dane osobowe wynikające z zawartej umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową oraz przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać te dane.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 


Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 


- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych,

- prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.