Do życia prowadzi Cię energia profesjonalnie doprowadzimy ją do Ciebie ...

W ciągu naszej działalności zrealizowaliśmy szereg projektów dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnej oraz indywidualnych Inwestorów na terenie całego kraju w zakresie:

 


    • Przyłącza elektroenergetyczne,
    • Stacje transformatorowe SN/nN,
    • Linie elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe SN i nN,
    • Farmy fotowoltaiczne i wiatrowe,
    • Instalacje elektryczne i oświetleniowe w budownictwie mieszkaniowym,
    • Instalacje elektryczne i oświetleniowe w budownictwie przemysłowym,
    • Instalacje słaboprądowe (SAP, SSWiN, CCTV, LAN, KD i inne),