Do życia prowadzi Cię energia profesjonalnie doprowadzimy ją do Ciebie ...

Pracownia ProjektowaPosiadana wiedza wraz ze zdobytym doświadczeniem w połączeniu z potencjałem naszej wykwalifikowanej kadry pracowników i współpracowników, pozwalają nam na realizację najtrudniejszych zadań projektowych.

W ramach usług projektowych I.B. ELCLIM oferuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej zasilającej stacje ładowania pojazdów elektrycznych dla:

 
- transportu indywidualnego,

- miejskiej infrastruktury i transportu publicznego,

- komunikacji miejskiej - zajezdnie, punkty postojowe, postoje taksówek itp.,

- garaże przydomowe i publiczne,

- firmy,

- parkingi - hotele, restauracje, szpitale, itp.,

- miejsca postojowe na autostradach,

- stacje benzynowe,

- stacje kolejowe,

- lotniska,

- stacje serwisowe,


Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej. Możliwość wykonania dokumentacji jednobranżowej - elektrycznej, jak również pełnej dokumentacji projektowej wielobranżowej - architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne i sanitarne;

Nadzór nad przebiegiem procedur planistycznych i środowiskowych związanych z procedurą przygotowania inwestycji;

Nadzór nad przebiegiem procesu uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;

Przeprowadzenie procesu związanego z uzgodnieniami i pozyskiwaniem praw własnościowych w ramach prowadzonego projektu.

W ramach świadczonych usług projektowych zapewniamy wykonanie wszystkich koniecznych dla realizacji prowadzonej inwestycji prac dodatkowych, takich jak badania geotechniczne i geologiczno-inżynierskie, przygotowanie map do celów projektowych, operaty wodnoprawne oraz plany BIOZ.

Celem naszego działania jest uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji oraz docelowo pozwolenia na jej użytkowanie, tym samym zakres prac obejmuje również nadzór nad wszelkimi procesami formalnymi i prawnymi, niezbędnymi do realizacji inwestycji:

 

Przeprowadzenie i nadzór nad procedurą uzyskania pozwolenia na budowę planowanej inwestycji;

Przygotowanie zapytań ofertowych i pomoc w wyborze głównego wykonawcy robót budowlanych;

Nadzór inwestorski nad całością prac związanych z zadaniem inwestycyjnym.