Do życia prowadzi Cię energia profesjonalnie doprowadzimy ją do Ciebie ...

Przygotowanie Inwestycji

 

W ramach usług doradztwa przy procesie przygotowania inwestycji oferujemy:

 • Pomoc w zakresie doboru urządzeń zasilania stacji ładowania pojazdów dla:

 - transportu indywidualnego,
- miejskiej infrastruktury i transportu publicznego,
- komunikacji miejskiej - zajezdnie, punkty postojowe, postoje taksówek itp.,
- garaże przydomowe i publiczne,
- firmy,
- parkingi - hotele, restauracje, szpitale, itp.,
- miejsca postojowe na autostradach,
- stacje benzynowe,
- stacje kolejowe,
- lotniska,
- stacje serwisowe.


   • Działania merytoryczne w zakresie technicznego doboru urządzeń, aparatów oraz całej infrastruktury, mając na względzie aspekty techniczno ekonomiczne;
    • Uzyskiwanie na rzecz Zamawiającego prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane zarówno od właścicieli prywatnych jak
i instytucjonalnych.
    • Przeprowadzenie i nadzór nad procedurą uzyskania wszelkich decyzji oraz pozwolenia na budowę planowanej inwestycji;
    • Uzyskiwanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy dla inwestycji;
    • Wykonanie i nadzór nad procedurą oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia;
    • Przygotowanie wniosku i uzyskanie warunków przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (koncesje w URE).